Υγρότοποι

Εργασία Διαδικασία Αξιολόγηση Συμπέρασμα
Σελίδα
εκπαιδευτικού

Πώς θα διαχειριστούμε τον υγρότοπο της περιοχής μας;

Εισαγωγή

Υγρότοποι υπάρχουν σχεδόν σε κάθε περιοχή του κόσμου και θεωρούνται τα πιο ποικίλα βιολογικά οικοσυστήματα. Φιλοξενούν μεγάλο αριθμό πανίδας και αποτελούν σημαντικό περιβάλλον για πολλά είδη αποδημητικών πτηνών.
Πάνω από το 60% των υγροτοπικών εκτάσεων της Ελλάδας καταστράφηκε τον προηγούμενο αιώνα. Πολλοί υγρότοποι αποξηράνθηκαν και μετατράπηκαν σε καλλιεργήσιμη γη, ενώ άλλοι αποξηράνθηκαν για να ιδρυθούν νέοι οικισμοί και τουριστικές εγκαταστάσεις.
Οι υγρότοποι, όπως και κάθε φυσικός πόρος,  μπορεί να αποτελέσουν ένα σημαντικό παραγωγικό συντελεστή και συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή που τους κατέχει, διότι παρέχουν μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη.
Μέσα από αυτή την ιστοεξερεύνηση θα αναλάβετε δράση και θα μελετήσετε τους υγροτόπους και τη χρησιμότητά τους. Στη συνέχεια καλείστε να συντάξετε ένα άρθρο για τον υγρότοπο Μπουρμπουλήθρα, που είναι συνέχεια του λιμανιού στην περιοχή μας, με στόχο να ευαισθητοποιήσετε τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς, να τους ενημερώσετε για τη χρησιμότητα του υγροτόπου και να τους παρακινήσετε να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να τον αξιοποιήσουν.