ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ’23

Ο Όμιλος Αστρονομίας εξέδωσε έντυπα και ηλεκτρονικά το αστρονομικό ημερολόγιο για το έτος 2023. Μπορείτε να δείτε την ηλεκτρονική έκδοση πατώντας: ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023