ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γεωδιαδρομές στην Ελλάδα και τον κόσμο

Οι συμμετέχοντες μαθητές του ομίλου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν έννοιες όπως η γεωποικιλότητα και η γεωπολιτισμική κληρονομιά και να διερευνήσουν τον ρόλο των αβιοτικών στοιχείων της φύσης στην εξέλιξη του πλανήτη μας και τη σημασία τους στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Επίσης, ήρθαν σε επαφή για πρώτη φορά με την έννοια της γεωηθικής που συνίσταται στην έρευνα και τον προβληματισμό σχετικά με τις αξίες στις οποίες πρέπει να βασιστεί η ανθρώπινη συμπεριφορά απέναντι στο αβιοτικό περιβάλλον. Μέσα από αυτή τη διερεύνηση κατανόησαν τις πολιτιστικές αξίες της γεωποικιλότητας που συνδέονται με μυθολογικές, ιστορικές, αρχαιολογικές, πνευματικές και θρησκευτικές πτυχές.

Επιπρόσθετα, πραγματοποίησαν τις δικές τους γεωδιαδρομές μέσα από εικονικά περιβάλλοντα και γνώρισαν γεωλογικά μνημεία της χώρας μας αλλά και παγκόσμια. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός σύντομου εκπαιδευτικού βίντεο το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ https://www.youtube.com/watch?v=o2kcSTyqQCY.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Γεωργούσης Ευθύμιος, Μόσιος Σπυρίδων