ΜΑΘΗΤΕΣ

Για το σχολικό έτος 2023-24 το σχολείο έχει 14 τμήματα:

Α΄ τάξη: έχει 5 τμήματα
Β΄ τάξη: έχει 5 τμήματα
Γ΄ τάξη: έχει 4 τμήματα