ΜΑΘΗΤΕΣ

Το σχολείο έχει 13 τμήματα:

Α΄ τάξη: έχει 5 τμήματα
Β΄ τάξη: έχει 4 τμήματα
Γ΄ τάξη: έχει 4 τμήματα