ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Το νέο Ωρολόγιο Γυμνασίου για τις Φυσικές Επιστήμες σύμφωνα με την απόφαση 115475/Γ2/21-08-2013 (με σταδιακή εφαρμογή από την Α΄ τάξη).
Η ισχύς του νέου ωρολογίου προγράμματος αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Β΄ τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015-2016 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ
ΠΕΔΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/
ΜΑΘΗΜΑ
ΤΑΞΕΙΣ
Α΄ Β΄ Γ΄

Φυσικές
Επιστήμες
Φυσική 1 2 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 2 1 1
Γεωγραφία 2 2

Για τη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου θα ισχύσει το παλαιό πρόγραμμα

ΤΑΞΕΙΣ
    Α Β Γ
1 Φυσική 2 2
2 Χημεία 1 1
3 Γεωλογία – Γεωγραφία 2 2
4 Βιολογία 2 2