Holland

Ασκήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού

 Άσκηση 1α

 Το πάρτυ

Ας υποθέσουμε ότι από ψηλά παρακολουθείτε μια  αίθουσα στην  οποία  γίνεται ένα πάρτυ. Σ? αυτό το πάρτυ οι άνθρωποι που έχουν ενδιαφέροντα που ταιριάζουν μαζεύονται αυθόρμητα σε μια άκρη της αίθουσας και σχηματίζουν μικρές παρέες. Οι παρέες αυτές περιγράφονται παρακάτω:

                                  Ρ                              Δ
Άνθρωποι με αθλητικές ή μηχανικές ικανότητες, που προτιμούν να εργάζονται με αντικείμενα ή με μηχανές και εργαλεία, με φυτά, ζώα ή στο ύπαιθρο. Άνθρωποι που αγαπούν να παρατη-ρούν, να μελετούν, να μαθαίνουν, ν’ αναζητούν, να αναλύουν, να αξιολο-γούν, να κάνουν διάγνωση, να λύνουν προβλήματα.
                                 Σ                               Α
Άνθρωποι που θέλουν να εργάζονται με συγκεκριμένα στοιχεία, σε συνθήκες γραφείου που τους αρέσει να ακολουθούν κανόνες, να επαναλαμβάνουν συχνά την ίδια εργασία, να οργανώνουν, να ταξινομούν. Άνθρωποι που έχουν καλλιτεχνικές ικανότητες, τάση για καινοτομίες, διαίσθηση και πρωτοτυπία, που τους αρέσει να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους.
                                Ε                              Κ
Άνθρωποι που θέλουν να εργάζονται με άλλους ανθρώπους, που ξέρουν να επη-ρεάζουν, να πείθουν, να πωλούν, να διαπραγ-ματεύονται, να καθοδηγούν, να κατευ-θύνουν.  Άνθρωποι που θέλουν να επικοινωνούν, να εργάζονται με άλλους για να τους ενημερώνουν, να τους εκπαιδεύουν, να τους βοηθούν, να τους φροντίζουν, να τους συμβουλεύουν.
1.    2. 3.
Με ποια ομάδα έχετε περισσότερα κοινά σημεία και σας ελκύει περισσότερο;   Κατά τη διάρκεια του πάρτυ η ομάδα που διαλέξατε φεύγει, από αυτές που μένουν ποια θα διαλέγατε;   Και αυτή η ομάδα φεύγει μετά από λίγο. Από τις 4 που απομένουν ποια θα διαλέγατε;
Βάλτε το γράμμα που αντιστοιχεί στην ομάδα αυτή   Βάλτε το αντίστοιχο γράμμα στο τετράγωνο   Βάλτε το αντίστοιχο γράμμα στο τετράγωνο
c c c

Άσκηση 1β

Τα ρήματα

Υπογραμμίστε όλες τις δραστηριότητες που σας εκφράζουν

Μου αρέσει να

….. αναλύω ….. καθοδηγώ
….. αντιγράφω ….. καινοτομώ (κάνω καινοτομίες)                                                       
….. ανακαινίζω ….. κατευθύνω               
….. αποφασίζω ….. μαθαίνω
….. ακούω (προσεκτικά) ….. μεταφράζω
….. αξιολογώ ….. μαγειρεύω
….. βοηθώ ….. μελετώ
….. γυμνάζομαι ….. οργανώνω
….. διδάσκω ….. πείθω
….. διαπραγματεύομαι ….. προϋπολογίζω
….. διακοσμώ ….. παρατηρώ
….. διοικώ ….. παίρνω συνέντευξη
….. διορθώνω ….. πληροφορώ
….. δρω ….. πειραματίζομαι
….. δημιουργώ ….. περιποιούμαι
….. εκτελώ ….. πουλάω
….. ερευνώ ….. προγραμματίζω
….. επισκευάζω ….. παράγω
….. επιβλέπω ….. παρηγορώ
….. εκφράζομαι (γραπτά ή προφορικά) ….. πειθαρχώ
….. εμβαθύνω ….. συγκινώ
….. ερμηνεύω ….. συμβουλεύω
….. εφευρίσκω ….. συνεργάζομαι
….. εκπαιδεύω ….. σχεδιάζω
….. επικοινωνώ ….. συναρμολογώ
….. εμπορεύομαι ….. σκέπτομαι
….. ενθαρρύνω (δίνω θάρρος) ….. σκιτσάρω
….. επιχειρηματολογώ ….. ταξινομώ
….. εκτρέφω ….. τακτοποιώ                                                                                  
….. ελέγχω ….. τραγουδώ                                                    
….. ζωγραφίζω ….. φαντάζομαι (χρησιμοποιώ τη                                                 φαντασία)
….. κατασκευάζω ….. φωτογραφίζω                                              
….. κατανοώ ….. χορεύω
….. κτίζω ….. χειρίζομαι

Άσκηση 1β – Κλείδα ρημάτων

Τώρα πηγαίνετε στην προηγούμενη σελίδα και γράψτε δίπλα σε κάθε ρήμα που έχετε υπογραμμίσει το γράμμα που του αντιστοιχεί σύμφωνα με αυτήν την κλείδα. Μετρήστε πόσες φορές εμφανίζεται κάθε γράμμα και γράψτε το αποτέλεσμα. 

Δ αναλύω Ε καθοδηγώ
Σ αντιγράφω Ε & Α καινοτομώ (κάνω καινοτομίες)
Α ανακαινίζω Ε κατευθύνω
Ε αποφασίζω Δ μαθαίνω
Κ ακούω (προσεκτικά) Α & Σ μεταφράζω
Δ αξιολογώ Ρ          μαγειρεύω
Κ βοηθώ Δ       μελετώ
Ρ γυμνάζομαι Ε & Σ οργανώνω
Κ διδάσκω Ε         πείθω
Ε διαπραγματεύομαι Δ           προϋπολογίζω
Α διακοσμώ Δ παρατηρώ
Ε διοικώ Κ παίρνω συνέντευξη
Σ διορθώνω Κ πληροφορώ
Ρ δρω Δ πειραματίζομαι
Α δημιουργώ Κ περιποιούμαι
Σ εκτελώ Ε πουλάω
Δ ερευνώ Σ & Ε προγραμματίζω
Ρ επισκευάζω Ρ παράγω
Ε επιβλέπω Κ παρηγορώ
Α εκφράζομαι (γραπτά ή προφορικά) Σ πειθαρχώ
Δ εμβαθύνω Α συγκινώ
Σ & Δ ερμηνεύω Κ συμβουλεύω
Δ          εφευρίσκω Κ συνεργάζομαι
Κ         εκπαιδεύω Α σχεδιάζω
Ε & Κ επικοινωνώ Ρ συναρμολογώ
Ε         εμπορεύομαι Δ σκέπτομαι
Ε & Κ    ενθαρρύνω (δίνω θάρρος) Α σκιτσάρω
Ε επιχειρηματολογώ Σ ταξινομώ
Ρ εκτρέφω Σ τακτοποιώ
Ε & Σ ελέγχω Α τραγουδώ
Α ζωγραφίζω Α φαντάζομαι
(χρησιμοποιώ τη φαντασία μου)
Ρ κατασκευάζω Α φωτογραφίζω
Δ κατανοώ Α χορεύω
Ρ κτίζω Ρ χειρίζομαι

Άσκηση 1γ – Επαγγελματικοί τύποι Holland

Αφού διαβάσετε την περιγραφή των παραπάνω τύπων του Holland επιλέξτε τρεις που σας εκφράζουν περισσότερο και γράψτε το πρώτο γράμμα αυτών των τύπων.

ΤΥΠΟΣ ΡΕΑΛΙΣΤΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ – Ρ

Χαρακτηρίζεται από απλότητα, πρακτικότητα, φυσικότητα. Προτιμά τη δράση από τη σκέψη ή τη μελέτη. Ο τύπος ο πρακτικός έλκεται από συγκεκριμένες, πρακτικές και κατανοητές δραστηριότητες (χειρισμός αντικειμένων, εργαλείων, μηχανών), την επαφή με τη φύση και το φυσικό περιβάλλον (ζώα, φυτά), τη σωματική δραστηριότητα. Αντιμετωπίζει τη ζωή με τη δράση.

 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ – ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ – Δ

Χαρακτηρίζεται από την προτίμησή του για τη μελέτη (που την προτιμά από τη δράση), ανοικτός, περίεργος, επιμελής, μεθοδικός, ο τύπος ο διανοούμενος αρέσκεται να παρατηρεί και να πειραματίζεται για να καταλάβει τα φαινόμενα που τον περιτριγυρίζουν, φυσικά, βιολογικά ή κοινωνικά. Πιο πολύ σκέπτεται παρά εκφράζεται, είναι ένας ερευνητής που έχει τάση να κρατιέται στο περιθώριο της δημόσιας ζωής (δεν του αρέσει να προβάλλεται). Του αρέσει να μελετά και να αναλύει προβλήματα χρησιμοποιώντας το μυαλό του. Αντιμετωπίζει τη ζωή με τη σκέψη.

ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ -Α

Χαρακτηρίζεται από διαίσθηση, πρωτοτυπία και φαντασία, δεν συμβιβάζεται, είναι συναισθηματικός. Ο τύπος ο καλλιτεχνικός αγαπά πάνω απ’ όλα να εκφράζει τις ιδέες του, τις φιλοδοξίες του, τα συναισθήματά του, μέσω του προφορικού και του γραπτού λόγου, μέσω της τέχνης (μουσική, θέατρο, ζωγραφική κλπ). Επιπλέον, δεν του αρέσουν τα πράγματα που απαιτούν σύστημα, τάξη και ρουτίνα. Συνήθως αγαπά την επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Αντιμετωπίζει τη ζωή χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητά του.

ΤΥΠΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ – Κ

Φιλικός, με κατανόηση, υποστηρικτικός, ευαίσθητος στα προβλήματα των συνανθρώπων του. Ο τύπος ο κοινωνικός θέλει πάνω απ? όλα να βοηθά, να διαπαιδαγωγεί, να φροντίζει, να πληροφορεί, να θεραπεύει. Έχει την τάση να αποφεύγει και να απορρίπτει τις τεχνικές και διοικητικές δραστηριότητες. Βασίζεται στη διαίσθηση και τα συναισθήματα του και του αρέσει να είναι κοντά στους ανθρώπους και να μοιράζεται τα προβλήματα τους. Αντιμετωπίζει τη ζωή χρησιμοποιώντας τα συναισθήματά του.

ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ – ΗΓΕΤΙΚΟΣ – Ε

Επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του για να τους κατευθύνει, να τους επηρεάσει, να τους πείσει. Είναι ενεργητικός, φιλόδοξος, σίγουρος για τον εαυτό του, ανεξάρτητος και ενθουσιώδης. Ο τύπος ο επιχειρηματικός ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τα οικονομικά, το εμπόριο και γενικά είναι ένας καλός οργανωτής. Του αρέσει η ποικιλία και αναζητά τη δύναμη, τα υλικά αγαθά και το γόητρο. Αντιμετωπίζει τη ζωή παίρνοντας ρίσκα τόσο με τον εαυτό του όσο και με τους άλλους.

ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ – Σ

Ευσυνείδητος, επιμελής, σέβεται τους κανόνες, αγαπά την τάξη και τις προκαθορισμένες διαδικασίες. Ο τύπος ο συμβατικός είναι ένας καλός εκτελεστής, δηλαδή εκτελεί καλά αυτό που του αναθέτουν με σύστημα και μεθοδικότητα σε τομείς, όπως λογιστικά, τεκμηρίωση, εργασίες γραφείου κτλ. Του αρέσει να κάνει πράγματα που απαιτούν οργάνωση. Είναι υπεύθυνος, αξιόπιστος, προσεκτικός, λογικός, ακριβής και προσέχει τις λεπτομέρειες. Θέλει τάξη, ασφάλεια και σιγουριά. Αντιμετωπίζει τη ζωή ακολουθώντας προκαθορισμένες διαδικασίες.

Στο σημείο αυτό, μετά τις προηγούμενες ασκήσεις, έχετε κάνει μία εξερεύνηση των ενδιαφερόντων σας.

Τώρα πηγαίνετε στις προηγούμενες ασκήσεις (1-1γ).

Δείτε τα τρία γράμματα που έχετε επιλέξει πρώτα. Εμφανίζονται τα ίδια γράμματα σε όλες τις ασκήσεις; Είναι κάποιο από αυτά συνεχώς πρώτο στις προτιμήσεις σας; Δεν είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό, απλά επιβεβαιώνει ότι η επιλογή σας είναι περισσότερο ξεκάθαρη.

– ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΕΠ ? ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
– ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
    – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
    – ΕΠΑ.Λ ? ΕΠΑ.Σ
– ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ HOLLAND
– ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ