ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Diagram_Greece_gr

Diagram_key_EL

Η τριετής παρακολούθηση του Γυμνασίου lower secondary education αποτελεί την τελευταία περίοδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είναι προαπαιτούμενο για την εγγραφή και φοίτηση στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια και σχολές. Eσπερινά Γυμνάσια λειτουργούν παράλληλα με τα ημερήσια, στα οποία η παρακολούθηση αρχίζει από την ηλικία των 14. Το δεύτερο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι μη υποχρεωτικού χαρακτήρα, διαρκεί επίσης τρία έτη και περιλαμβάνει τη γενική εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο) και την επαγγελματική εκπαίδευση (Επαγγελματικό Λύκειο και Επαγγελματική Σχολή) upper secondary education. Τόσο στα Γενικά όσο και στα Επαγγελματικά Λύκεια οι μαθητές εγγράφονται στο 15ο έτος της ηλικίας τους ενώ η εγγραφή στις Επαγγελματικές Σχολές πραγματοποιείται κατά το 16ο. Εσπερινά Λύκεια και Σχολές λειτουργούν παράλληλα με τα ημερήσια, έχοντας τις ίδιες προϋποθέσεις εγγραφής. Το ωρολόγιο πρόγραμμά τους δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές για πλήρη παρακολούθηση παράλληλα με την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Ανάμεσα στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργεί η μετα-δευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εκπαίδευση παρέχεται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Vocational Training Institutes τα οποία προσφέρουν τυπική αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς επίσης και από Κολλέγια Kollegia τα οποία ανήκουν στην άτυπη μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του Ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.

Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί το τελευταίο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος και περιλαμβάνει τον Πανεπιστημιακό και Τεχνολογικό τομέα.Ο Πανεπιστημιακός τομέας University sector περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια,τα Πολυτεχνεία και τη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ στον Τεχνολογικό τομέα ανήκουν τα ΤΕΙ Technological Education Institutions και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) School of Pedagogical and Technological Education .

 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

– ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΕΠ ? ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
– ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
    – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
    – ΕΠΑ.Λ ? ΕΠΑ.Σ
– ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ HOLLAND
– ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ