ΧΟΡΟΣ

Πανελλήνιοι μαθητικοί αγώνες χορού

Περιφερειακοί Αγώνες Θεσσαλίας

2005 Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

2003 Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

2002 Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

2001 Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

1999 Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

1999 Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ στους Πανελλήνιους Αγώνες δημοτικού χορού της Αθήνας.