ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΗ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Σχολικό Έτος 2012-2013

Αρ. έγκρισης: 5/21-12-12

?Ταξιδεύοντας στον κόσμο του βιβλίου?

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δρ. Χατζημητρίου Ελένη, ΠΕ02, Δ/ντρια 1ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας
     ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Χατζή Μαρία, ΠΕ02
                                 Παπαδημητρίου Κορνηλία, ΠΕ02