ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ο Όμιλος ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν:

  • βασικές γνώσεις Αστρονομίας
  • το Ηλιακό μας Σύστημα, καθώς επίσης και με
  • νέα δεδομένα που προέκυψαν από τις πρόσφατες διαστημικές αποστολές (Διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb)

Γνωρίσαμε τον Ήλιο, τους πλανήτες με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες.

Μάθαμε να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικό πλανητάριο και να παρατηρούμε εικονικά την εξέλιξη ουράνιων φαινομένων.

Κάθε μήνα είχαμε και ένα ειδικό αφιέρωμα σε θέμα που αποφάσιζε η ομάδα μας και που προκαλούσε το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μελών της.

Από τα έργα του ομίλου Αστρονομίας ξεχώρισαν:

  • το Αστρονομικό Ημερολόγιο 2022
  • η ηλεκτρονική έκδοση «Εσωτερικοί Πλανήτες»

Η επόμενη χρονιά αναμένεται εξίσου συναρπαστική.

Θανάσης Πιτσάβας,  Μαθηματικός