ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Γιατί και πώς μελετούμε την Ιστορία
2. Η ιστορία της Εκκλησίας και η μελέτη της 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας

3. Πεντηκοστή: το ξεκίνημα της Εκκλησίας
4. Ιεροσόλυμα: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων
5. Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών
6. Η μεταστροφή του Παύλου 
7. Η Αποστολική Σύνοδος: συλλογική λήψη αποφάσεων 
8. Ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Επέκταση, περιπέτειες και επίσημη αναγνώριση της Εκκλησίας

9. Οι μεγάλοι διωγμοί των χριστιανών
10. Οι κατακόμβες: τόπος καταφυγής και μνήμης
11. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος
12. Διάταγμα των Μεδιολάνων: ένας νέος δρόμος ανοίγεται για τους χριστιανούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Εδραίωση και ακμή της Εκκλησίας

13. Χριστιανισμός ? Ελληνισμός: μια ιδιότυπη συνάντηση
14. Αιρέσεις: εσωτερική πληγή της Εκκλησίας
15. Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης 
16. Μέγας Βασίλειος: ένας κορυφαίος ιεράρχης 
17. Χριστιανική άσκηση ? Μοναχισμός 
18. Ο ρόλος των Οικουμενικών Συνόδων στη ζωή της Εκκλησίας 
19. Εικονομαχία: μια τραγωδία που συγκλόνισε την Εκκλησία 
20. Εκκλησιαστική τέχνη Α΄: Ναοδομία και αγιογραφία 
21. Εκκλησιαστική τέχνη Β΄: Yμνολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Ο Χριστιανισμός στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο

22. Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών
23. Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη 
24. Οι άγιοι Ειρηναίος Λυώνος και Αμβρόσιος Μεδιολάνων 
25. Η Εκκλησιαστική τέχνη στη Δύση 
26. To σχίσμα του 1054: γεγονός μεγάλης οδύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Η Εκκλησία στα νεότερα χρόνια

27. Μαρτίνος Λούθηρος. Η Mεταρρύθμιση στη δυτική χριστιανοσύνη
28. Η εξάπλωση της Μεταρρύθμισης και οι συνέπειες της για τη δυτική χριστιανοσύνη 

29. Προσπάθειες ανασυγκρότησης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 
30. Η Ανατολική Εκκλησία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 
31. Η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ο χριστιανικός κόσμος σήμερα

32. Oι Pωμαιοκαθολικοί στην εποχή μας
33. Οι Προτεστάντες στην εποχή μας 

34. Η Ορθοδοξία στο σύγχρονο κόσμο 
35. Το όραμα και οι προσπάθειες για την ενότητα των χριστιανών