Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΙΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

– Η Χάρτα Βελιγραδίου του Βελιγραδίου 
– Η Διακήρυξη της Τιφλίδας 
– Η Διάσκεψη της Μόσχας 
– Ατζέντα 21 (UNCED 1992)
– Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης 1997
– Αναπτυξιακοί Σκοποί της Χιλιετίας (Millennium Development Goals), 2000
Πλαίσιο Δράσης για την Εκπαίδευση για Όλους, Ντακάρ, 2000
– Διεθνής Διάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη,  Γιοχάνεσμπουργκ, 2002
– Το μέλλον που θέλουμε (
«Τhe future we want»), (Ρίο + 20) 2012 

 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Κανέλλα Νταρζάνου, πτυχ. εργασία, Αθήνα 2004
Η δια-επιστημονικότητα που μεταφράστηκε  ως «διαθεματικότητα», Ν. Ζούκης

– Αγροτικές περιοχές – Βιολογικές καλλιέργειες – Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες (Προγρά??α «ΚΑΛΛΙΣΤΩ») 
Αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών των ΚΠΕ (Β. Κοντάρας, Διπλ. εργασία, Τμήμα Περι-βάλλοντος, Μυτιλήνη 2004)
Ανθρωπογενές Περιβάλλον (Προγρά??α «ΚΑΛΛΙΣΤΩ») 
– Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Γεώργιος Κούσουλας, Χριστίνα Παπαζήση, 2009)
 Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Οδηγός Εκπαιδευτικών (Μελάς Δ., Αλεξανδροπούλου Α., Αμοιρίδης Β., Κακαρίδου Μ., Σουλακέλλης Ν., ΥΠ.Ε.Π.Θ 2000) 
– Βασικές αρχές της Οικολογίας από τη σκοπιά της διαχείρισης» και «Η επιστήμη της Οικολογίας & η διαχείριση – προστασία του περιβάλλοντος» (Σ. Σφενδουράκη – Κ. Κορφιάτη, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2002) 

– Διαχείριση και προστασία οικοσυστημάτων
– Έδαφος : Διάβρωση – Ερημοποίηση – Ρύπανση (Προγρά??α «ΚΑΛΛΙΣΤΩ») 
– Εκπαίδευση για την αειφορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση (Γ. Φαραγγιτάκης, 2010)  
– Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Από τη θεωρία στην πράξη (Επιμέλεια: Ευγενία Φλογαΐτη και Γεωργία Λιαράκου, ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΑΡΧΑΝΕΣ 2009)
– Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών (πληροφορίες για τις τεχνικές διδασκαλίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για το σχεδιασμό και τη διδασκαλία των δραστηριοτήτων)
– Εκπαίδευση για βιώσιμο τουρισμό: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Κ. Ταμουτσέλη, έκδ. ΚΠΕ Αρχάνων,  2009) 
– Εκπαιδευτικό υλικό που του μαθήματος ‘Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Πανεπιστημίου Frederick.
– Εκτίμηση οικολογικού κινδύνου (ecological risk assessment)
– Κλιματική Αλλαγή: Οδηγός Εκπαιδευτικών (Μελάς, Δ., Ασωνίτης, Γ., Αμοιρίδης, Β., ΥΠ.Ε.Π.Θ 2000) 
Λεξικό Οικολογικών Όρων
Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γεωργία Φέρμελη, Μαρία Ρουσσομουστακάκη – Θεοδωράκη Κλεοπάτρα Χατζηκώστα, Μαρτίνος Γκαίτλιχ, ΟΕΔΒ)
– Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος Σπουδών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Υπ. Παιδείας & Πολιτισμού Κύπρου, 2012.
– Οικολογία: Βασικές έννοιες οικολογικών παραμέτρων και οργάνωση οικοσυστημάτων (Αθ. Βαλαβανίδης και Θ. Βλαχογιάννη, Περιβαλλοντική Χημεία και Οικοτοξικολογία: Διαχείριση Οικοσυστημάτων-Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου, κεφ. 8, Αθήνα 2008) 
 Ο?αδικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες, σχέδια εργασίας και συνεργασία (M. Μιχαηλίδης, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2003) 
– Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Κοινωνικές αναπαραστάσεις των Εκπαιδευτικών (Βάιος Κώτσιος, Διπλ. εργασία, Εθν. Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2009, 
– Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών για το Γυμνάσιο, Αθήνα 2011) 
 Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Δίκαιο (Θ. Λαζαρέτου, Υπουργείο Περιβάλλοντος – Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2002) 
– Περιβαλλοντικά Προγράμματα στη Δ/θμια Εκπαίδευση Ν. Μεσσηνίας: Η Εκπαίδευση στο δρόμο για την αειφόρο ανάπτυξη (Συλλογική συγγραφή, ΚΠΕ Καλαμάτας 2009) 
– Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) στις Προστατευόμενες Περιοχές υπό το πρίσμα της αειφορίας
– Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μερικά Κομβικά Ζητήματα/Προκλήσεις Μπροστά στον 21ο αιώνα
– Περιβαλλοντικές Μελέτες: Οδηγοί ?ράσης/Βοήθη?α για Νέους (Γ. Βαβίζος – Β Κ. Ζαννάκη, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2006) 
– Περιοχές με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα (Χλωρίδα – Πανίδα) (Προγρά??α «ΚΑΛΛΙΣΤΩ») 
– 
Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση ως εργαλείο υποστήριξης της τοπικής οικονο?ίας. Οδηγός οργάνωσης προγρα??άτων (Χρ. Καλαθά)
–  
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Σύντομος Οδηγός για την Υλοποίηση Προγραμμά-των Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ. Ταμουτσέλη, έκδ. Γραφείο Π.Ε. – Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, 
– Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Γ. Κούσουλας 2008)
– Προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα, το Δίκτυο NATURA 2000, παραδείγματα διαχείρισης οικοσυστημάτων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
– «Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές» και «Προδιαγραφές μελετών διαχείρισης περιβάλλοντος οικολογικά ευαίσθητων περιοχών» (
Θ. Λαζαρέτου – Γ. Καρέτσου, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2002) 
– Το φυσικό περιβάλλον στην Eλλάδα. Τα σημαντικότερα προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος

– Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
– Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
– Το πλαίσιο του προβληματισμού μας και η περιβαλλοντική εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ Αττικής, 2009)

– Αειφόρος ανάπτυξη 
– Η Ευθύνη προς το Περιβάλλον και τη Φύση (Κίμων Χατζημπίρος)  

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

– Βιολογική Ποικιλότητα (Γ. Κόκκορης,  Π. Δημητρακόπουλος, Π. Ντάλιας, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2005) 
Βιοποικιλότητα – Δημιουργία Αφίσας (Διδακτική πρόταση της Σόνιας Σαχανίδου)
– Βιοποικιλότητα – Το Εργαστήρι της Ζωής,
 Εκπαιδευτικό Υλικό του ΚΠΕ Καστοριάς
Παιχνίδι ρόλων για τη μείωση της βιοποικιλότητας και την εξαφάνιση των ειδών (Διδακτική πρότα-ση της Σόνιας Σαχανίδου)

– Φύση και Βιοπ0ικιλότητα 

– World Atlas of Biodiversity (Groombridge, B., Jenkins, M.D., 2002) 

 Ενέργεια και ΠεριβάλλονΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΠΕ Καστοριάς

ΔΑΣΟΣ

Άγρια βλάστηση στην Οίτη (ΚΠΕ Υπάτης) 
– Δασικά Οικοσυστήματα (Προγρά??α «ΚΑΛΛΙΣΤΩ») 
Δασικά Οικοσυστήματα & Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΚΠΕ Νεάπολης Κρήτης 2008
– 
Τα μυστικά του δάσουςΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΠΕ Καστοριάς για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
– Το δασικό περιβάλλον της Οίτης (ΚΠΕ Υπάτης) 
– Το Δάσος, Βιωματική μελέτη του δασικού κόσμου  (ΚΠΕ Μακρινίτσας 2003) 
Το Δάσος, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΠΕ Καστοριάς
– Το δάσος του Βερτίσκου, ΚΠΕ Βερτίσκου 2011 
Το αγριόγιδο των βουνών της Στερεάς (ΚΠΕ Υπάτης) 
– 

Υδατικά Οικοσυστήματα

– Υδατικά Οικοσυστήματα (Λιμναία, Θαλάσσια) (Προγρά??α «ΚΑΛΛΙΣΤΩ») 
– Υδατικά (ποτάμια) Οικοσυστήματα (Προγρά??α «ΚΑΛΛΙΣΤΩ») 

ΘΑΛΑΣΣΑ (Θαλάσσια θηλαστικά, βλάστηση – Ρύπανση) 

– Είδη μικροφυκών των Ελληνικών θαλασσών 
– Η θάλασσα κοινό μας σπίτι (MOm – Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αλιεία)
Θαλάσσια Βλάστηση: μακροφύκη και θαλάσσια αγγειόσπερμα 
Θαλάσσια ζωή και Αλιεία στο Σαρωνικό (ΚΠΕ Δραπετσώνας 2008) 
– Θαλάσσια θηλαστικά των ελληνικών θαλασσών (Μ. Λιβανού, Β. Παράβας, WWF Ελλάς) 
Θαλάσσια ρύπανση 
Θαλάσσιες μεταφορές & θαλάσσια ρύπανση στη Μεσόγειο (Κ. Διαμαντη, 2010) 
– Καθαρές θάλασσες. Τα φύκη ξέρουν? 
Οδηγός για την Αλιεία (ΜOm – Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Αλιεία)
– Το νερό – η θάλασσα»: μεθοδολογική και εννοιολογική ανάλυση του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΠΕ Αργυρούπολης 

– Μια βουτιά, μια ματιά στους κήπους του νερού. Γνωρίζοντας τα Φύκη 
– Προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες (συμπληρωματικό του φυλλαδίου με τίτλο «Μια βουτιά, μια ματιά στους κήπους του νερού») 
– Ρύπανση θαλασσών 
– Ρύπανση των υδάτων (Διδακτική πρόταση Μ. Κανέλλου – Κ.
Γρηγορόπουλο)
Ταξιδεύοντας με τους ψαράδες (MOm – Πρόγραμμα καταγραφής παραμυθιών)
– World Atlas of Seagrasses (Green, E.P., Short, F.T., 2003) 

Φύση & Πολιτισμός στις ορεινές περιοχές 
Μια μέρα στο μουσείο λαϊκής τέχνης & ιστορίας του Πηλίου (ΚΠΕ Μακρινίτσας) 

ΛΙΜΝΕΣ

Τα μυστικά της λίμνης Βιστωνίδας, Οδηγός του ΚΠΕ Βιστωνίδας, 2009
– Οι δρόμοι του νερού – η λίμνη της Καστοριάς, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΠΕ Καστοριάς

ΠΟΤΑΜΙΑ

Ακολουθώντας τον ποταμό Κόσυνθο, Οδηγός του ΚΠΕ Βιστωνίδας, 2009
– 
Σπερχειός: Το πρόσωπο του ποταμού (ΚΠΕ Υπάτης) 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως χώρος ζύμωσης παραδειγματικών αλλαγών: Παιδαγωγική και Ηθική θεωρία (Αλ. Γεωργόπουλος, Στ. Καραγεωργάκης & Λ. Λιθοξοΐδου)
– 
Όταν η Περιβαλλοντική Ηθική συναντά την Πολιτική Οικολογία (Σ. Καραγεωργάκης – Αλ. Γεωργό-πουλος) 
– Περιβαλλοντική Ηθική και στο σχολείο (Στ. Καραγεωργάκης, Λ. Λιθοξοΐδου, Φ. Αραμπατζίδου, Κ. Κουράκης, Αλ. Γεωργόπουλος, ) 
Νομικός Οδηγός για το Περιβάλλον Συνήγορος του πολίτη & WWF Ελλάς, Αθήνα 2009

ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
– Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Από τη θεωρία στην πράξη
– Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
– Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) στις Προστατευόμενες Περιοχές υπό το πρίσμα της αειφορίας

Περιοδικά

– Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (τεύχη 1-45)