Αρχική » ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου
σύμφωνα με την απόφαση 115475/Γ2/21-08-2013 (ΦΕΚ Β΄2121)
(με σταδιακή εφαρμογή από την Α΄ τάξη)

Η ισχύς του νέου ωρολογίου προγράμματος αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Β΄ τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015-2016 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ     ΤΑΞΕΙΣ 
  Α΄ Β΄ Γ΄
Ελληνική Γλώσσα Γραμματεία Νεοελληνική Γλώσσα &
Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία 2 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 3 3
Αρχαία Ελληνικά Κείμενααπό Μετάφραση 2 2 2
Μαθηματικά Μαθηματικά 4 4 4

Φυσικές
Επιστήμες
Φυσική 1 2 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 2 1 1
Γεωγραφία 2 2
Σπουδές του Ανθρώπου &
της Κοινωνίας
Ιστορία 2 2 2
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή 2
Θρησκευτικά 2 2 2
Ξένες
Γλώσσες
Αγγλικά 2 2 2
2η Ξένη Γλώσσα
(Γαλλικά/Γερμανικά)
2 2 2
Τεχνολογία & Πληροφορική Πληροφορική 1 1 1
Τεχνολογία 1 1 1
Πολιτισμός & Δραστηριότητες Μουσική 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Αθλητική Ζωή Φυσική Αγωγή 2 2 2
ΟικιακήΟικονομία Οικιακή Οικονομία 2
   
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35  35  35 

Για τη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου θα ισχύσει το παλαιό πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ                     Β΄ Γ΄
1 Θρησκευτικά                                  2 2 2
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από   μετάφραση 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 3 3
3 Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
4 Ιστορία 2 2 3
5 Κοινωνική Πολιτική Αγωγή                            2
6 Αγγλικά 3 2 2
7 Γαλλικά ή Γερμανικά 2 2 2
8 Μαθηματικά 4 4 4
9 Φυσική 2 2
10 Χημεία 1 1
11 Γεωλογία – Γεωγραφία 2 2
12 Βιολογία 2 2
13 Φυσική Αγωγή 3 3 2
14 Αισθητική Αγωγή (Μουσική) 1 1 1
15 Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά) 1 1 1
16 Οικιακή Οικονομία 1 2
17 Πληροφορική 1 1 1
18 Τεχνολογία 1 1
19 ΣΕΠ 1
  Σύνολο ωρών κατά τάξη 35 35 35

Απόφαση: Αριθ. Πρωτ54530Γ2/02-06-05.

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα του Γυμνασίου χωρίζονται σε δύο ομάδες:
– Τα μαθήματα της ομάδας Α, τα οποία εξετάζονται τον Ιουνίου σε γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις και 
– τα μαθήματα της ομάδας Β, τα οποία δεν εξετάζονται τον Ιούνιο. Αναλυτικά τα μαθήματα κάθε ομάδας έχουν ως εξής:

Ομάδα Α Ομάδα Β
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 1 1. Φυσική Αγωγή
2. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 1 2. Αισθητική Αγωγή 1
3. Θρησκευτικά 3. Οικιακή Οικονομία
4. Ιστορία 4. Τεχνολογία 2
5. Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος 5. Στοιχεία Επαγγελματικού    Προσανατολισμού
6. Μαθηματικά  
7. Φυσική ? Χημεία 1  
8. Γεωγραφία  
9. Βιολογία  
10. Πληροφορική 2  
11. Α Ξένη Γλώσσα  
12. Β Ξένη Γλώσσα  

1 Τα μαθήματα αυτά αποτελούνται από κλάδους μαθημάτων. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε κλάδο υπάρχει χωριστός βαθμός σε κάθε τρίμηνο και ξεχωριστή γραπτή εξέταση τον Ιούνιο (εάν το μάθημα ανήκει στην ομάδα Α). Όμως ο τελικός βαθμός της χρονιάς θα προκύψει ως Μέσος Όρος των τελικών βαθμών των δύο κλάδων.
Ομάδα Α:

Το μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία αποτελείται από τους κλάδους:
α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
β. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

Το μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία αποτελείται από τους κλάδους:
α. Νεοελληνική Λογοτεχνία
β. Γλωσσική Διδασκαλία

Το μάθημα Φυσική ? Χημεία αποτελείται από τους κλάδους:
α. Φυσική
β. Χημεία

Ομάδα Β: Το μάθημα Αισθητική Αγωγή αποτελείται από τους κλάδους:
α. Καλλιτεχνικά
β. Μουσική

2 Τέλος, η Πληροφορική και η Τεχνολογία αποτελούν κλάδους του μαθήματος Πληροφορική – Τεχνολογία. Το μάθημα της Πληροφορικής ανήκει στην ΟΜΑΔΑ Α μόνο για την Γ΄ Γυμνασίου, δηλαδή δεν εξετάζεται γραπτά για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.