ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων κατά το σχολικό έτος 2021-22 έχει ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ     ΤΑΞΕΙΣ 
  Α΄ Β΄ Γ΄
Ελληνική Γλώσσα Γραμματεία Νεοελληνική Γλώσσα &
Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία 2 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 2 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενααπό Μετάφραση 2 2 2
Μαθηματικά Μαθηματικά 4 4 4

Φυσικές
Επιστήμες
Φυσική 1 2 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωγραφία 1 2
Σπουδές του Ανθρώπου &
της Κοινωνίας
Ιστορία 2 2 2
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή 3
Θρησκευτικά 2 2 2
Ξένες
Γλώσσες
Αγγλικά 2 2 2
2η Ξένη Γλώσσα
(Γαλλικά/Γερμανικά)
2 2 2
Τεχνολογία & Πληροφορική Πληροφορική 2 1 1
Τεχνολογία 1 1 1
Πολιτισμός & Δραστηριότητες Μουσική 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Αθλητική Ζωή Φυσική Αγωγή 2 2 2
ΟικιακήΟικονομία Οικιακή Οικονομία 1
Εργαστήρια δεξιοτήτων  1  1  1
  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 33  33  34