ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Ο Ιησούς Χριστός και το έργο του

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εισαγωγικά μαθήματα: Ο κόσμος στα χρόνια του Χριστού – Η Καινή Διαθήκη

1. Ο Ελληνορωμαϊκός κόσμος την εποχή του Χριστού στη γη Ισραήλ
2. Ο Ισραηλιτικός κόσμος στα χρόνια του Χριστού
3. Η Καινή Διαθήκη Α΄: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων
4. Η Καινή Διαθήκη Β΄: Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

Α΄ Ο Ιησούς Χριστός έρχεται και εγκαινιάζει τον καινούριο κόσμο του Θεού

5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία
6. Η γέννηση του Ιησού Χριστού: Γενέθλια της νέας ανθρωπότητας
7. Πώς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα;
8. Τα παιδικά χρόνια του Χριστού
9. Ιωάννης ο Βαπτιστής: Ο τελευταίος Προφήτης και Πρόδρομος του Χριστού
10. Ο Ιησούς βαπτίζεται στον Ιορδάνη: Ο καινούριος κόσμος εγκαινιάζεται
11. Ο Ιησούς και οι μαθητές του
12. Ένα κήρυγμα του Χριστού στη Ναζαρέτ με ξεχωριστή σημασία

Β΄ Ο Χριστός επικοινωνεί με τους ανθρώπους και με τη διδασκαλία του δείχνει τη Βασιλεία του Θεού

13. Ο Ιησούς ως διδάσκαλος ? Εισαγωγή στις παραβολές του
14. Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα (παραβολή του «ασώτου υιού»): Η απέραντη αγάπη του Θεού για όλους
15. Η παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη: Ο πλησίον μας και εμείς
16. Η παραβολή της τελικής κρίσης: Πώς αξιολογούνται οι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού
17. Ο Ιησούς υπερασπίστηκε και εξύψωσε τις γυναίκες και τα παιδιά στην καινούρια ανθρωπότητα
18. Κάποιος ευσεβής και ο Ζακχαίος: Δύο πλούσιοι, δύο διαφορετικές επιλογές ζωής
19. Η Κυριακή προσευχή («Πάτερ ημών»): Στον καινούριο κόσμο του Θεού οι άνθρωποι προσεύχονται

Γ΄ Ο Ιησούς με τα θαύματα του φανερώνει χειροπιαστά τον καινούριο κόσμο του Θεού

20. Η κατάπαυση της τρικυμίας ? Τα θαύματα του Χριστού ως σημάδια του καινούργιου Κόσμου
21. Η θεραπεία ενός παράλυτου στην Καπερναούμ: Ο Χριστός ελευθερώνει από την ασθένεια και τις απάνθρωπες αντιλήψεις γι? αυτήν
22. Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού: Ο Ιησούς διώχνει το σκοτάδι και χαρίζει το αληθινό φως της ζωής
23. Η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου: Ο Χριστός χαρίζει ξανά το δώρο της ζωής
24. Η Μεταμόρφωση του Χριστού: Φανέρωση της θεϊκής μεγαλοσύνης του πριν από τα Πάθη του

Δ΄ Η Βασιλεία του Θεού πορεύεται μέσα από τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού

25. Η ανάσταση του Λαζάρου ? «Εγώ ειμι η Ανάστασις και η ζωή»
26. «Ευλογημένος o ερχόμενος!…» – Ο Ιησούς εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα και εκδιώκει τους εμπόρους από τον Ναό
27. «Λάβετε φάγετε…»- Ο Μυστικός Δείπνος και η συμφωνία του Ιούδα για την παράδοση του Ιησού
28. «Περίλυπος εστιν η ψυχή μου εως θανάτου» – Η προσευχή στη Γεθσημανή και η σύλληψη του Ιησού
29. «Ένοχος θανάτου εστι!» – Οι θρησκευτικοί ηγέτες καταδικάζουν τον Ιησού σε θάνατο
30. «Αρον αρον, σταύρωσον αυτόν!» – Ο Πιλάτος παραδίδει τον Ιησού να σταυρωθεί
31. «Τετέλεσται.» – Η σταύρωση και η ταφή του Ιησού
32. «Χριστός Ανέστη!
33. «Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών!»
34. Η Ανάληψη του Χριστού

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
1. Ιστορικά: Ευαγγέλια και Πράξεις των Αποστόλων   
1. κατά Ματθαίον Μτ
2. κατά Μάρκον Μκ
3. κατά Λουκάν Λκ
4. κατά Ιωάννην Ιω
5. Πράξεις των Αποστόλων Πραξ
2. Επιστολές  
α΄ Επιστολές Παύλου (14)  
6. προς Ρωμαίους Ρωμ
7. Α΄ προς Κορινθίους Α΄Κορ
8. Β΄ προς Κορινθίους Β΄Κορ
9. προς Γαλάτας Γαλ
10. προς Εφεσίους Εφ
11. προς Φιλιππησίους Φιλ
12. προς Κολοσσαείς Κολ
13. Α΄ προς Θεσσαλονικείς Α΄Θεσ
14. Β΄ προς Θεσσαλονικείς Β΄Θεσ
15. Α΄ προς Τιμόθεον
Α΄Τιμ
16. Β΄ προς Τιμόθεον Β΄Τιμ
17. προς Τίτον
Τιτ 
18. προς Φιλήμονα Φλμ 
19. προς Εβραίους Εβρ
β΄ Καθολικές Επιστολές (7)  
20. Ιακώβου Ιακ
21. Α΄ Πέτρου Α΄ Πε
22. Β΄ Πέτρου Β΄ Πε
23. Α΄ Ιωάννου Α΄ Ιω
24. Β΄ Ιωάννου  Β΄ Ιω
25. Γ΄ Ιωάννου
Γ΄ Ιω
26. Ιούδα Ιούδα
3. Αποκάλυψη  
27. Αποκάλυψις Ιωάννου Απ

Η Καινή Διαθήκη online (Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος)
Η Καινή Διαθήκη (Novum Testamentum Graece, έκδοση Nestle-Aland, 26η, 1979). 
Κριτική έκδοση του αρχαίου ελληνικού κειμένου της Καινής Διαθήκης. Σήμερα θεωρείται η πιο αξιόπιστη έκδοση για το αρχαίο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Οι περισσότεροι μελετητές της Αγίας Γραφής παραπέμπουν στο κείμενο των Nestle-Aland για μελέτη της Καινής Διαθήκης.

 main_column