ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ και STEM

Block προγραμματισμός και κατασκευή τεχνουργήματος με Arduino

 (Τάξεις Α’ και Β’ γυμνασίου)

Η χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστών δεν αφορά μόνο στην περιήγηση στο διαδίκτυο για συλλογή πληροφοριών, την επικοινωνία με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τη μετατροπή του σε παιχνιδομηχανή, αλλά αποτελεί ένα περιβάλλον ανάπτυξης κριτικής σκέψης, ανάπτυξης συνεργατικότητας και συμπερίληψης όλων των μαθητών. Στο Όμιλο οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν ικανότητες όπως: λήψη απόφασης, αφαιρετικής και υπολογιστικής σκέψης καθώς και υλοποίηση λύσεων των προβλημάτων που αφορούν την καθημερινότητά τους. Έμαθαν μέσα από κατάλληλες πρακτικές να αξιοποιούν τον υπολογιστή και με τις κατάλληλες οδηγίες να επιλύουν προβλήματα (προγραμματισμός και τεχνούργημα), ώστε εκτελώντας των κώδικα να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα ελεύθερο εκπαιδευτικό λογισμικό – εικονικό εργαστήριο – το Tinkercad που έχει αναπτυχθεί για εκπαιδευτική χρήση και είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδικτύο. Η σχεδίαση και υλοποίηση των εργασιών απαιτούσε αξιοποίηση των γνώσεων που είχαν οι μαθητές/τριες στα μαθηματικά, τη φυσική και την πληροφορική. Ο στόχος ήταν η κάθε ομάδα να λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα υλικά, για να ολοκληρώσει το έργο της.

Οι μαθητές του ομίλου συμμετείχαν στο 11ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, με τα έργα των ομάδων να αποσπούν εξαιρετικές κριτικές από όλα τα μέλη της επιτροπής. Στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ υπήρξε η δυνατότητα να παρουσιαστούν εξ αποστάσεως (μέσω webex) έργα ψηφιακής δημιουργίας, τα οποία δημιουργήθηκαν σε δράσεις των σχολείων. Σημειώνεται ότι το Μαθητικό Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά βραβεύεται κάθε συμμετοχή.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Αντώνιος Πλαγεράς ΠΕ 83, Βασίλειος Καραγιάννης ΠΕ 83.

Εργασίες μαθητών του ομίλου: