ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται στα

  • Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και στις 
  • Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ).

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερο σκοπό:
– την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών,
– τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να ασχοληθούν με επιτυχία σε ορισμένο τεχνικό ή επαγγελματικό κλάδο, 
– την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα (Πανεπιστήμια και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

 Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ)

EPAL 1a wp


EPAL 2b wp

Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά (για τους εργαζόμενους μαθητές). Η φοίτηση στα Ημερήσια είναι τριετής και στα Εσπερινά τετραετής.
Στην Α΄ Τάξη οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας ανάλογα με τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου (εκτός από το μάθημα της  Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας). Αναλυτικότερα η Α’ τάξη περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι μία (21) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, Βασικών Ικανοτήτων συνολικής διάρκειας οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, Επιλογής συνολικής διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και Υποστήριξης συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Οι μαθητές που προάγονται από την Α΄ τάξη έχουν τις εξής δυνατότητες:
α) να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ
β) να εγγραφούν στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου
γ) να εγγραφούν σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ).
Στη Β΄ Τάξη οι μαθητές επιλέγουν Επαγγελματικό Τομέα. Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας (κοινά για όλους) και τα επαγγελματικά μαθήματα του τομέα που επιλέγουν.
Στη Γ΄ Τάξη οι μαθητές επιλέγουν ειδικότητα που αντιστοιχεί στον Επαγγελματικό Τομέα που επέλεξαν στη Β΄ Τάξη. Οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας και τα οριζόμενα για την ειδικότητα αυτή μαθήματα γενικής παιδείας.

Στους αποφοίτους του ΕΠΑΛ χορηγείται με ενδοσχολικές εξετάσεις  Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο της ειδικότητας.
Το απολυτήριο είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και  δίνει την δυνατότητα εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
Το Πτυχίο τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να εγγράφονται στα ΙΕΚ.
Για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα οι απόφοιτοι εξετάζονται σε γενικά και επαγγελματικά μαθήματα, σε ίσο αριθμό με τα μαθήματα που εξετάζονται οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου.
«Ενημέρωση  για τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση» Αριθ. Πρωτ. 56024 /Γ2/5-6-06


Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ)

Η φοίτηση στις επαγγελματικές σχολές είναι διετής και εγγράφονται σε αυτές μαθητές, οι οποίοι προάγονται από την Α΄ Τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου.
Οι μαθητές επιλέγουν συγκεκριμένη ειδικότητα και παρακολουθούν τα επαγγελματικά μαθήματα της ειδικότητας.
Στους αποφοίτους χορηγείται πτυχίο, που τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να εγγράφονται  στα ΙΕΚ.
«Ενημέρωση  για τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση» Αριθ. Πρωτ. 56024 /Γ2/5-6-06

EPAS wp


ΕΠΑΣ Μαθητείας

Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας απευθύνονται σε νέους και νέες ηλικίας 16-23 ετών που είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Α΄Τάξης Λυκείου.
Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Με αυτό τον τρόπο αποκτά ο μαθητής επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας.
Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η φοίτηση σ? αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα).
Οι μαθητές κάνουν την πρακτική τους άσκηση από 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κατά τις πρωινές ώρες, ενώ το απόγευμα υλοποιούνται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις ΕΠΑ.Σ.
Με πρόσφατη ρύθμιση, η αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 70% του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και για τα τέσσερα εξάμηνα της πρακτικής άσκησης. http://www.oaed.gr

– ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΕΠ ? ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
– ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
    – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
    – ΕΠΑ.Λ ? ΕΠΑ.Σ
– ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ HOLLAND
– ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ