Αρχική » Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

Εισαγωγή Ιστοεξερεύνησης: Πώς θα διαχειριστούμε τον υγρότοπο της περιοχής μας;
Εργασία Διαδικασία Αξιολόγηση Συμπέρασμα Σελίδα
εκπαιδευτικού

Πίνακας Αξιολόγησης

Κριτήρια  Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
 Υποτυπώδης
1
Στόχοι
Οι στόχοι της παρουσίασης είναι ξεκάθαροι
Οι προδιαγραφές
οι στόχοι της παρουσίασης
είναι σε μεγάλο βαθμό ξεκάθαροι
Περιορισμένος
αριθμός στόχων
Αρκετοί
στόχοι δεν
επιτεύχθηκαν πλήρως
Περιεχόμενο
Κάλυψη θέματος σε βάθος
Σημαντικές
πληροφορίες 
για το θέμα
Σημαντικές πληροφορίες
για το θέμα αλλά υπάρχουν μερικά λάθη στην τεκμηρίωση
Περιορισμένο περιεχόμενο ή αρκετά λάθη στην
τεκμηρίωση
Οργάνωση
Καλά δομημένο υλικό και
ομαδοποίηση του
Δομημένο υλικό αλλά
υστερεί στη συνολική οργάνωση των θεμάτων
Λογική οργάνωση περιεχομένου στο μεγαλύτερο μέρος
Δεν υπάρχει καθαρή ή λογική δομή παρά μόνο πολλά
επιμέρους γεγονότα
 
 Πολύ καλά
 Καλά
 Μέτρια
 Ανεπαρκώς
Συνεργασία
Τα μέλη της ομάδας
συνεργάστηκαν άριστα μεταξύ τους και όλοι συνέβαλαν στο τελικό προϊόν
Τα μέλη της ομάδας συνεργάστηκαν ικανοποιητικά
και σχεδόν όλοι συνέβαλαν στο τελικό 
προϊόν
Τα μέλη της ομάδας συνεργάστηκαν αλλά δεν συνέβαλαν στον ίδιο βαθμό στο τελικό προϊόν
Τα μέλη της ομάδας δυσκολεύτηκαν να συνεργαστούν
Προσωπική συμμετοχή
Μεγάλη συμμετοχή
 Ικανοποιητική
Ελάχιστη συμμετοχή
Σχεδόν καθόλου
Ως προς το τελικό παραδοτέο και τον τρόπο εργασίας χρησιμοποιήθηκε ελαφρώς τροποποιημένη η ρουμπρίκα του Χαραλάμπους, 2013, όπως παρατίθεται από τους Γ. Λιαράκου – Κ. Γαβριλάκη, στο υλικό επιμόρφωσης, Η Ιστοεξερεύνηση, σ. 7, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2012-2013.