ΥΛΙΚΟ

 SEP Gymnasiou exofSep Gymnasiou

Sep A LykeiouSep A Lykeiou

Οδηγός Σπουδών για Μετά το Γυμνάσιο

Ο Οδηγός απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που τελειώνουν το Γυμνάσιο, σε καθηγητές Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σε γονείς και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιούνται στη χώρα μας. Έχει σκοπό να ενημερώνει τους αποφοίτους Γυμνασίου προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή να καταρτιστούν σε κάποιο αντικείμενο, ώστε η πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας να είναι πιο εύκολη.
Δείτε τον Οδηγό Σπουδών για Μετά το Γυμνάσιο (pdf)

Οδηγός Σπουδών για Μετά το Λύκειο

Απευθύνεται σε μαθητές και απόφοιτους του Ενιαίου Λυκείου, των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), σε καθηγητές που εφαρμόζουν το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, σε γονείς και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τις σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στα άλλα επίπεδα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιούνται στη χώρα μας. Ο οδηγός έχει σκοπό να ενημερώσει τους νέους για τις διεξόδους που έχουν όταν αποφασίζουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή που επιλέγουν την αγορά εργασίας, αφού καταρτιστούν σε κάποιον τομέα.
Δείτε τον Οδηγό Σπουδών για Μετά το Λύκειο (pdf)

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
Curiculum

Ypodeigma Biografikou