Αρχική » Σελίδα εκπαιδευτικού

Σελίδα εκπαιδευτικού

Εισαγωγή Ιστοεξερεύνησης: Πώς θα διαχειριστούμε τον υγρότοπο της περιοχής μας;
Εργασία Διαδικασία Αξιολόγηση Συμπέρασμα
Σελίδα εκπαιδευτικού

Στόχοι:

? Δημιουργία κινήτρων μάθησης με σκοπό η κάθε ομάδα να προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση και να οδηγηθεί στην αυτορυθμιζόμενη μάθηση.
? Να ενημερωθούν για τη σύμβαση Ραμσάρ και να γνωρίσουν τους ελληνικούς υγροτόπους που ανήκουν στη σύμβαση αυτή.
? Να κατανοήσουν τις λειτουργίες και τις αξίες των υγροτόπων καθώς και τους κινδύνους που απειλούν τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
? Να κατανοήσουν τη σημασία της διαχείρισης των υγροτόπων σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και να διαμορφώσουν θετικές στάσεις για τα υγροτοπικά οικοσυστήματα.
? Να κατανοήσουν ότι οι υγρότοποι αποτελούν πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας
? Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τους υγροτόπους της περιοχής τους
? Να επιλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες από το σύνολο των πληροφοριών που τους δίνονται
? Να οργανώνουν το υλικό που συγκεντρώνουν με λογική αλληλουχία
? Να επεξεργάζονται τις πληροφορίες που συνέλεξαν και να επιχειρηματολογούν σύμφωνα με αυτές
? Να συνεργάζονται αποδοτικά μεταξύ τους
? Να συμμετέχουν ενεργά στη συλλογική διαδικασία

Μέσα – υλικά:

ηλεκτρονικοί υπολογιστές
προγράμματα εφαρμογών γραφείου (π.χ. Microsoft Office, Open Office)
σύνδεση στο διαδίκτυο

εκτυπωτής
βιντεοπροβολέας

Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου
Ενδεικτική διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες