Οι σεισμοί αποτελούν μία από τις πιο φοβερές φυσικές καταστροφές που μπορεί να αντιμετωπίσει μία περιοχή. Στο σχολείο μας, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους, στα πλαίσια της δράσης «Ενημερώνομαι για το σεισμό σώζω ζωές», διοργανώσαμε την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, στην αίθουσα εκδηλώσεων μία παρουσίαση με τη φιλική συνδρομή των συναδέλφων κ. Ευαγγελιά Απόστολου, συνταξιούχου φυσικού και Ηλιόπουλου Βασίλειου, εθελοντή διασώστη με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς για το θέμα αυτό.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναφερθούμε στα βασικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης για να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε και εσάς.

    Η παρουσίαση ξεκίνησε εξηγώντας ότι ο σεισμός είναι μία δονητική κίνηση του εδάφους που προκαλείται από την απελευθέρωση ενέργειας στο εσωτερικό της Γης. Αναφερθήκαμε  επίσης στις πλάκες της Γης και την κίνησή τους που προκαλεί τους σεισμούς. Συζητήθηκε ο  τρόπος με τον οποίο μπορούν να ανιχνευθούν και να μετρηθούν οι σεισμοί. Για την ανίχνευση και μέτρηση των σεισμών χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα που ονομάζονται σεισμογράφοι. Οι σεισμογράφοι ανιχνεύουν τις δονήσεις του εδάφους και καταγράφουν την ένταση και τη διάρκειά τους. Οι μετρήσεις αυτές καταγράφονται σε γραφήματα που ονομάζονται σεισμογραφήματα. Εξηγήθηκε η κλίμακα Richter, που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την ένταση ενός σεισμού. Η κλίμακα αυτή βασίζεται στην αύξηση της ενέργειας που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή στην κλίμακα Richter, τόσο ισχυρότερος είναι ο σεισμός. Έγινε συζήτηση επίσης  για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι σεισμοί σε μία περιοχή. Έγινε αναφορά  στην καταστροφή κτιρίων και υποδομών, στην απώλεια ανθρώπινων ζωών και τις τραυματισμούς που μπορεί να προκαλέσουν. Επίσης, επισημάναμε τη δυνατότητα εκδήλωσης τσουνάμι μετά από ισχυρό σεισμό, καθώς η σεισμική δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει απότομες αλλαγές στην επιφάνεια της θάλασσας. Επισημάνθηκε η σημασία της προληπτικής δράσης και της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των σεισμών. Αναφέρθηκαν κάποια βασικά προληπτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν, όπως η ενίσχυση των κτιρίων, η εκπαίδευση για την ασφαλή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια ενός σεισμού και ο σχεδιασμός έκτακτων σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Τέλος οι ομιλητές κατάληξαν  στο συμπέρασμα ότι η ενημέρωση και η εκπαίδευση είναι κρίσιμες για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση των σεισμών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα αντίστοιχα πρωτόκολλα ασφαλείας, να μάθουμε πώς να αναγνωρίζουμε τους κινδύνους και να είμαστε προετοιμασμένοι για έκτακτες καταστάσεις.

Δείτε ΕΔΩ βίντεο με τις οδηγίες προστασίας για το σεισμό από τον κ. Ηλιόπουλο Βασίλη , εθελοντή διασώστη.

    Η παρουσίαση για τους σεισμούς που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας σε συνδυασμό με μια «πρόβα» σεισμού και αποτέλεσε μία ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούμε για τη φύση αυτής της φυσικής καταστροφής και τις επιπτώσεις της. Μέσα από την παρουσίαση, κατανοήσαμε τη σημασία της προληπτικής δράσης, της ασφαλούς συμπεριφοράς και της προετοιμασίας για πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Συνειδητοποιήσαμε ότι η ενημέρωση και η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά εργαλεία για την αύξηση της αντοχής και της ασφάλειας μας απέναντι στους σεισμούς. Μέσα από την παρουσίαση, αποκτήσαμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε τους κινδύνους και να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Τέλος, η παρουσίαση μας έδωσε την ευκαιρία να ενισχύσουμε τη συνειδητοποίηση της κοινότητάς μας σχετικά με την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι και αλληλέγγυοι σε περίπτωση σεισμού.