Επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

Βιωματική Δράση των Ομίλων Θεάτρου και Εικαστικών στον χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Δημητριάδος