ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΩΣΗ 

Στο 1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας – Πειραματικό παραμένουν κενές εννέα (9) θέσεις στη Β’ τάξη. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14:00. Αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές πέραν από αυτή τη χρονική στιγμή. Αν οι αιτήσεις υπερβούν τις προσφερόμενες θέσεις θα υπάρξει κλήρωση. Η κλήρωση θα λάβει χώρα στο οικείο Πειραματικό Σχολείο με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του σχολείου από Τριμελή Επιτροπή κλήρωσης, που ορίζεται από το ΕΠ.Ε.Σ. και τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Στην κλήρωση, δύναται να παρασταθούν εκπρόσωποι του Συλλόγου γονέων/κηδεμόνων του σχολείου αλλά και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. 

Οι αιτήσεις κατατίθενται:

 α) Με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. 
β) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου μας mail@1gym-n-ionias.mag.sch.gr  με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr. Σε κάθε αίτηση αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής. 

Η αίτηση για κάθε ενδιαφερόμενο είναι διαθέσιμη ΕΔΩ και για απόντα γονέα/κηδεμόνα η υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης είναι ΕΔΩ

Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.