Προσανατολισμός στις εκπαιδευτικές επιλογές: Μια επίσκεψη των μαθητών/τριων της Γ’ Γυμνασίου στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Νέας Ιωνίας Βόλου

Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου με την συνοδεία των εκπαιδευτικών τους, Ε. Γεωργούση, Β. Θώδη, Β. Καραγιάννη και Α. Τσιάτσιο, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Νέας Ιωνίας Βόλου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενημερώθηκαν από εκπαιδευτικούς των διάφορων τομέων του κέντρου.
Οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τους διάφορους τομείς και τις ειδικότητες που προσφέρονται. Μέσα από αυτή την επίσκεψη, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις εκπαιδευτικές επιλογές τους και να λάβουν πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές τους επιλογές και τις μελλοντικές τους επαγγελματικές αποφάσεις. Η επίσκεψη παρείχε στους μαθητές μια πολύτιμη ενημέρωση για τον κόσμο της εργασίας και τις προοπτικές των Τομέων.
                                                         
Στο πλαίσιο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού τέτοιου είδους επισκέψεις είναι εξαιρετικά χρήσιμες για πολλούς λόγους. Δίνουν στους μαθητές μια ρεαλιστική εικόνα για τον κόσμο των επαγγελμάτων ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις και τις προοπτικές κάθε ειδικότητας. Ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των μαθητών επειδή βλέπουν από κοντά τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στους διάφορους τομείς και μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους σε αυτούς τους ρόλους. Αυτό τους βοηθά να καθορίσουν τους στόχους τους και να επιδιώξουν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τις σπουδές και τη σταδιοδρομία που τους ενδιαφέρει. Επιπρόσθετα, η ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς του Κέντρου προσφέρει μια αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης. Οι μαθητές/τριες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις, να λύνουν απορίες και να αποκτούν μια σαφή και αντικειμενική εικόνα για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που συνοδεύουν κάθε τομέα. Συνολικά, αυτή η εμπειρία στο Εργαστηριακό Κέντρο πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των μαθητών μας. Τέτοιες δραστηριότητες συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους, προετοιμάζοντάς τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων.