Το 1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας – Πειραματικό επιθυμεί να πραγματοποιήσει τη συντήρηση των 14 αιθουσών διδασκαλίας. Συγκεκριμένα απαιτούνται παρεμβάσεις για κάλυψη ατελειών επιφανειών που προέκυψαν από τη μεταφορά των πινάκων διδασκαλίας και από υγρασία και τον ελαιοχρωματισμό τοίχων και οροφής της κάθε αίθουσας. Για το λόγο αυτό προκηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός. Η μέγιστη δαπάνη του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 2400 € χωρίς το ΦΠΑ (2976 με ΦΠΑ).

Έχοντας υπόψη τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία του σχολείου στη διεύθυνση Φυτόκου & Καθ. Π. Βουτσά 1 μέχρι την Τετάρτη 5/6/2024 και ώρα 12:00 π.μ. Πληροφορίες θα παρέχονται Πέμπτη και Δευτέρα από 08:30 έως 13:30 στο τηλέφωνο 2421060200 (Βούλγαρη Ευαγγελία). (Παρασκευή και Τρίτη το σχολείο λειτουργεί 12:00-13:30 λόγω πανελληνίων εξετάσεων)
Η Διευθύντρια
Βούλγαρη Ευαγγελία
ΠΕ86 Πληροφορικής