Η ενιαία σχολική επιτροπή του 1ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας Πειραματικού και του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας επιθυμεί να πραγματοποιήσει την αντικατάσταση των παλαιών επιγραφών του σχολείου καθώς και την προμήθεια ταμπελών για χώρους του σχολείου. Για το λόγο αυτό προκηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός.

Συγκεκριμένα:

Το συνολικό κόστος των παραπάνω δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 1400€ χωρίς το ΦΠΑ .

Οι πινακίδες θα είναι μονής όψης αποτελούμενες από γαλβανισέ στράντζο, λαμαρίνα λευκή ζαχαρί, γαλβανιζέ βαμμένη ηλεκτροστατικά, με αυτοκόλλητα μπλε 7ετιας μονταρισμένη. Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση στους τοίχους του κτιρίου.

Οι ταμπέλες θα είναι από πλαστικό plexiglass 3mm με αυτοκόλλητα βινυλίου. Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση στις πόρτες του σχολείου.

Έχοντας υπόψη τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία του σχολείου στη διεύθυνση Φυτόκου & Καθ. Π. Βουτσά 1 μέχρι την Τετάρτη 5 /6 /2024 και ώρα 12:00 π.μ. Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 έως 13:30 στο τηλέφωνο 2421060200 (Βούλγαρη Ευαγγελία).και 2421060700 (Τσολάκης Σάββας)

Η Διευθύντρια                                                                                                                                          Ο Διευθυντής

του 1ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας                                                                                                              του 1ου Πειραματικού Γενικού

Μαγνησίας Πειραματικού                                                                                                                      Λυκείου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

Βούλγαρη Ευαγγελία                                                                                                                              Τσολάκης Σάββας

ΠΕ86 Πληροφορικής                                                                                                                              ΠΕ86 Πληροφορικής