Στις 29 και 30 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα (υβριδικά) με μεγάλη επιτυχία το 11ο Μαθητικό Συνέδριο «Μαθαίνω και παρουσιάζω τον πολιτισμό του τόπου μου» που διοργανώθηκε από τη Δ.Π.Ε. Λάρισας. Οι σύνεδροι παρουσίασαν τα αποτελέσματα και τα παραχθέντα έργα των δράσεών τους στο πλαίσιο του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα: «Τα παιδιά πρεσβευτές του τόπου τους».