Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης για τα Πειραματικά σχολεία, αλλά και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για τα Πρότυπα σχολεία καλούνται οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών/τριών που έχουν ταυτόχρονη επιτυχία τόσο στο Πειραματικό όσο και Πρότυπο να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση και των δύο γονιών, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, ότι επιθυμούν τη φοίτηση του/της μαθητή/τριας στο Πρότυπο ή Πειραματικό. Η δήλωση γίνεται στο σχολείο το οποίο επιλέγουν να φοιτήσει ο μαθητής/τρια ενώ το άλλο σχολείο (που δεν επιλέγεται) ενημερώνεται υπηρεσιακά.

Για τους υπόλοιπους μαθητές/τριες που έχουν κληρωθεί στο Πειραματικό σχολείο δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια αυτή τη στιγμή. Απαιτείται εγγραφή στο σχολείο που μπορεί να γίνει μετά την λήξη των μαθημάτων των δημοτικών σχολείων ή τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι όλοι οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών ότι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Γυμνάσιο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Προτύπων, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ ή Π.Σ. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 17η Μάϊου 2024 ή από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 18 Μαΐου 2024.

 Δείτε ΕΔΩ την υπουργική απόφαση με τις οδηγίες.