Ενημέρωση μαθητών/τριών Γ’ τάξης Γυμνασίου από Σύμβουλο

«Μετά το Γυμνάσιο τι; Να πάω στο Γενικό Λύκειο ή στο ΕΠΑΛ.;»