19. Η Κυριακή προσευχή («Πάτερ ημών»): Στον καινούριο κόσμο του Θεού οι άνθρωποι προσεύχονται

α΄
Μκ 1, 35 Το πρωί, πολύ πριν ακόμα φέξει, ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σε ένα ερημικό μέρος, και εκεί προσευχόταν.

Λκ 5, 15 Η φήμη του απλωνόταν όλο και περισσότερο, και πλήθος ανθρώπων πήγαιναν κοντά του να τον ακούσουν και να τους θεραπεύσει από τις αρρώστιες τους. Εκείνος όμως αποσυρόταν σε ερημικά μέρη 
16 και προσευχόταν. 
Λκ 6, 12 Εκείνες τις ημέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για να προσευχηθεί. Όλη τη νύχτα προσευχόταν2 στον Θεό.
Μτ 26, 36 ? ο Ιησούς (στη Γεθσημανή)? λέει στους μαθητές: «? θα πάω λίγο παραπέρα να προσευχηθώ». 
Λκ 22, 39 Κι αφού απομακρύνθηκε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν με τούτα τα λόγια: «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας μην πιω αυτό το ποτήρι· όμως ας μη γίνει το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου». 
44 Η αγωνία τον κυρίεψε και προσευχόταν πιο πολλή ώρα. Ο ιδρώτας του γινόταν σαν σταγόνες αίματος και έπεφτε στη γη.

β΄ (Μτ 7, 7-11)
7 «Ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί.

8 Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει και όποιος ψάχνει βρίσκει και όποιος χτυπά του ανοίγεται. ?
9 ποιος από σας, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει λιθάρι; 
10 Ή, αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι;
11 Αφού λοιπόν εσείς? ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας σας θα δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν».

γ΄
Λκ 11, 1 Κάποτε ο Ιησούς προσευχόταν σε έναν τόπο. Όταν τελείωσε, ένας από τους μαθητές του του είπε: «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε, όπως και ο Βαπτιστής Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του».

Μτ 6, 9 Εσείς? έτσι να προσεύχεστε:
Πάτερ ?μ?ν ? ?ν το?ς ο?ρανο?ς·
?γιασθήτω τ? ?νομά σου·
10 ?λθέτω ? βασιλεία σου·
γενηθήτω τ? θέλημά σου,·
?ς ?ν ο?ραν? κα? ?π? τ?ς γ?ς·
11 τ?ν ?ρτον ?μ?ν τ?ν ?πιούσιον δ?ς ?μ?ν σήμερον·
12 κα? ?φες ?μ?ν τ? ?φειλήματα ?μ?ν,
?ς κα? ?με?ς ?φίεμεν το?ς ?φειλέταις ?μ?ν·
13 κα? μ? ε?σενέγκ?ς ?μ
?ς ε?ς πειρασμόν,

?λλ? ??σαι ?μ?ς ?π? το? πονηρο?.
?τι σο? ?στιν ? βασιλεία κα? ? δύναμις κα? ? δόξα ε?ς το?ς α??νας· ?μήν.