Αρχική » ΜΑΘΗΜΑΤΑ » ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ? ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ? PROJECTS » ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (Σ.Ε.Π.)

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ (Σ.Ε.Π.)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΣΕΠ – ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
– 
ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
    – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
    – ΕΠΑ.Λ ? ΕΠΑ.Σ
    – ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.)

– ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ HOLLAND
– ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ


Κέντρα Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π)

Τα Κέντρα Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) προσφέρουν:
? Συμβουλευτική Στήριξη στους μαθητές προκειμένου να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους.
? Πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
? Στήριξη των καθηγητών που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ στα σχολεία τους.
? Απευθύνονται σε: όλους τους μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, υποψηφίους, καθηγητές που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ στα σχολεία, κάθε νέο και νέα.

Το ΚΕΣΥΠ Νομού Μαγνησίας

Το ΚΕΣΥΠ Μαγνησίας είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένους Συμβούλους στη Συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, τους γονείς, τους νέους μέχρι 26 ετών που είναι υποψήφιοι ή αναζητούν πληροφόρηση και συμβουλευτική στήριξη και τους καθηγητές που εφαρμόζουν στα σχολεία τον ΣΕΠ.
Διεύθυνση: Κοραή 81 στο ισόγειο
Αριθμός τηλεφώνου: 24210 39086 (Fax: 24210 76058)
Υπεύθυνοι ΣΕΠ – Σύμβουλοι: Καραμπατζάκη Αγγελική, Καθηγήτρια ΠΕ10
Ιστοσελίδα: KΕΣΥΠ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Εφήβων

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατο-λισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) λειτουργεί την Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Εφήβων που είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα Διαδικτυακή πύλη συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού.
Η Πύλη έχει δημιουργηθεί με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους μέσω καινοτόμων δράσεων. Στην Πύλη οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού (τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Επαγγελματικών Αποφάσεων και Εργασιακών Αξιών) και να δημιουργήσουν ατομικό φάκελο δεξιοτήτων (e-portfolio) που θα συμβάλλει στην παρουσίαση, προβολή και ανάδειξη δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων και ταλέντων τους. Η Πύλη προβλέπεται να εμπλουτιστεί με βίντεο επαγγελματικών μονογραφιών καθώς και ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια (real game).


Κέντρο Υποστήριξης της Απασχόλησης – ΚΥΑ) Δήμου Βόλου

Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού προσφέρονται και από το Κέντρο συμβουλευτικής – απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού (Κέντρο Υποστήριξης της Απασχόλησης – ΚΥΑ) του Δήμου Βόλου με κόστος συμμετοχής για μαθητές 15 ετών και άνω (Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου).
Νικομηδείας 2, κτίριο Μεταξουργείου, τηλ.: 24210 28517, 18