ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

Πολιτισμός – Δραστηριότητες Τέχνης
– Εκπαιδευτικός οδηγός για το ανέβασμα ενός μουσικοθεατρικού έργου (Πρόγραμμα Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση), Εθνική Λυρική Σκηνή.

–