Ημέρα: 20 Μαΐου 2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Στο σύνδεσμο: ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ μπορείτε να δείτε τη σειρά επιτυχίας μετά από τη κλήρωση που έγινε τη Παρασκευή 28 Μαϊου. Οι επιτυχόντες/ουσσες μαθητές/τριες δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια. Μετά…